Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK) är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler. Medlemsföreningarna sänder i cirka 25 kommuner via kabel-TV och IPTV.

De öppna kanalerna är öppna för civilsamhällets organisationer. Föreningar, organisationer och även enskilda kan göra sina egna program. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsföreningarna själva. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, däremot inte reklam.

OBS! Webbplatsen genomgår för närvarande underhåll